Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál Nová Baňa

Aktuálny stav

  • p. Peniažka – pracuje na zameraní. S p. Henčom, že si budú zasielať na verifikáciu čiastkové merania. Termín: 20.11. 2021
  • p. Spurný – do 5.11. 2021 budú zaslané žiadosti na vytýčenie inžinierskych sietí. Následne, odhadujeme do 2 týždňov by mali byť siete vytýčené.
  • p. Ďurovič – keď príde vŕtacia súprava, ktorú si musel zapožičať, následne po vrte cca do 10 dní bude spracovaný výsledok. Termín : 20.11. 2021
  • p. Henč – zaslanie pripomienkovaných podkladov od p. Vachana na podmienky. Termín: 9.11. 2021
Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál Nová Baňa - vizualizácia
autor: Mesto Nová Baňa, zdroj: Mesto Nová Baňa

Projekt kultúrno-športového a voľnočasového areálu prinesie pre občanov a návštevníkov Novej Bane a širokého okolia, moderný areál pre športové a kultúrne vyžitie.

Prvá etapa projektu prinesie multišportovú halu pre basketbal, volejbal, minifutbal, tennis, bedminton, hádzanú, futbal, futsal, tanečné športy, karate a iné. Koncepcia haly bude postavená aj pre organizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít. Predpokladané rozmery MŠH sa budú pohybovať v rozpätí 54 až 60m x 30až 36m, výška 15,5m. Jedná sa o 2 - 3 podlažnú budovu s kapacitou hľadiska pre 200 až 300 osôb. V rámci haly budú riešené nielen priestory (zázemie) pre halové športy ale aj šatňové a sociálno-hygienické priestory pre ostatné športy, bufet (reštauráciu) a priestory zázemia pre bazénovú časť.

Druhá etapa projektu prinesie rekonštrukciu existujúcich vonkajších bazénov.

Podľa finančných možností sa v ďalších etapách počíta s revitalizáciou priestorov za tribúnou futbalového šatdióna, kde je možné dobudovať ďalšie tréningové a veľnočasové plochy, ktoré budú pridanou hodnotou aj pre bazénovú časť.

Súčasťou projektu je aj dobudovanie parkovísk, výstavba mostu a vytvorenie nových priestorov pre komerčných partnerov. (bowling, šípky, kolky, reštaurácia, ubytovanie)

*obrázky sú ilustračné k zvolenému typu stavby

Časová os projektu Mestský kultúrno-športový a voľnočasový areál

2020-03 - začiatok prác na projekte
2021-06-23 - Schválenie zámeru výstavby
2021-07 - vznik pracovnej skupiny
2021-09-02 - Rokovanie na finančnej komisii, predstavenie projektu a financovania (Za 4, Proti 0, Zdržali sa 0)
2021-09-09 - Stretnutie s poslancami, predstavenie projektu a financovania
2021-09-22 - Schválenie čerpania 50 000€ na prípravné práce k projektovej dokumentácii
2021-10-13 - Objednávka geoprieskumu NOBAGEOS (dodanie do 2021-10-20, 4 920€ bez DPH)

Pracovná skupina

Ing. Lucia Beťková - management aktivít mesta Nová Baňa, betkova@novabana.sk
Ing. Karol Tužinský - Odborné a technické náležitosti, karol.tuzinsky@knaufinsulation.com
Ing. Ján Letko - Komunikácia na verejnosť a štátne organizácie, jan.letko@ltk.solutions

poprípade použite na komunikáciu všeobecný formulár v lavo dole ikona "obálky".

Rozpočet projektu


autor: Mesto Nová Baňa, zdroj: Mesto Nová Baňa

*predpokladaný informatívny rozpočet nákladov

Sportnet online